Affordable Access

Rereading the Hadith From the Perspective of Observing the Crescent / Ru’yet-i Hilâl Çerçevesinde Hadisleri Yeniden Okuma

Authors
Publisher
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ / JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
Publication Date
Disciplines
  • Literature

Abstract

Abstract: While evaluating the hadith, it is necessary to consider things such asunderstanding the Prophet’s intention, the reasons why those things are told, understandingthe literary elegance used such as ‘parables, comparisons and metaphors’, also it isnecessary to investigate all the Prophet’s sayings together as a whole and last but themost importantly evaluating all the sayings from the Quran’s perspective. After havingutilized all of the above techniques, extra effort must be used for the application of thesayings to current situations. The above principles must be used while evaluating thehadith about observation of the crescent and determining the exact times of the Ramadhanand the Eids, all of the versus and the hadith must be reconsidered all together as awhole in identifying the best method for determining the exact start and finish times of theRamadhan and Eid.Keywords: Observation of the crescent, Ramadhan, Eids, hadithRu’yet-i Hilâl Çerçevesinde Hadisleri Yeniden OkumaÖz: Günümüzde bir hadisin değerlendirilmesi yapılırken, Hz. Peygamber’in maksadını,hadislerin vürud sebeplerini, hadislerdeki “mecâz”, “teşbih” ve “kinâye” gibiedebî sanatları göz önünde bulundurmak, aynı konuda gelen hadislerin tamamını birarada incelemek ve en önemlisi hadisleri Kur’ân perspektifinden ele almak gibi bir takımyöntemlere başvurma gereği vardır. Bütün bu faaliyetlerin ardından elde edilen sonucungünümüze uyarlanması konusunda da ayrıca çaba sarfedilmelidir. Ramazan ve bayramlarabaşlarken hilali gözetlemekle ilgili hadisleri değerlendirirken de bu prensiplerdenhareket etmeli, konuyla ilgili Kur’an ayetleri ve diğer hadisler birlikte ele alınmalı vebugün için en doğru yöntem seçilmelidir.Anahtar Kelimeler: Rü’yet-i Hilal, Ramazan, bayram, hadis

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments