Affordable Access

Telomere – molekularni mehanizmi starenja

Authors
Source
Legacy
Keywords
  • Biochemistry And Molecular Biology
  • Genetics
  • Evolution And Phylogenetics

Abstract

Starenje je jedna od najosnovnijih karakteristika živih organizama. Mnoštvo dokaza ide u prilog teoriji da je stanično starenje uzrok starenja cjelokupnog organizma u viših sisavaca. Zbog toga, proučavanje molekularnih mehanizama koji kontroliraju stanično i replikativno starenje pobuđuje veliki interes u biologiji i medicini. Posljednja otkrića snažno podupiru teoriju prema kojoj je skraćivanje telomera glavni molekularni mehanizam koji ograničava rast normalnih stanica. Telomere su zaštitne strukture na krajevima linearnih kromosoma koje spriječavaju fuzije krajeva kromosoma ili da oni budu prepoznati kao oštećenje DNA. Telomere su dinamične strukture i u normalnim stanicama koje se dijele njihova se duljina skraćuje sa svakom diobom, a kada se skrate do kritične duljine dolazi do staničnog starenja. Iako normalne stanične kulture postepeno dosežu limit svoga rasta, postepeno skraćivanje telomera ne može objasniti uočeno naglo i nasumično pojavljivanje starih stanica u mladoj kulturi. Kao obješnjenje ovog fenomena u našem je laboratoriju ranije predložen model naglog skraćivanja telomera, ATS (engl. Abrupt Telomere Shortening). Ovaj model predviđa nagli gubitak cijele ili velikog dijela telomere pri čemu nastaje kratka telomera i ekstrakromosomalna kružna telomerna DNA molekula.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F