Affordable Access

L'Institut d'Estudis Catalans a les Pitiüses: Jornades de la Secció Filològica (Eivissa, maig de 2008)

Authors
Publisher
Estudis Romànics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CRÒNICA 575 L’Institut d’Estudis Catalans a les Pitiüses: Jornades de la Secció Filològica (Eivissa, maig de 2008). – Els dies 6 i 7 d’octubre de 1990 la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Ca- talans, aleshores presidida pel Dr. Antoni Ma. Badia i Margarit, va visitar per primera vegada les Pitiüses. Era la primera sortida fora del Principat. Convé recordar, ara, una mica aquesta visita i evocar breument les activitats que desenvoluparen els seus membres els dos dies d’estada entre nosaltres. A més de la reunió ordinària celebrada a la seu de l’Institut d’Estudis Eivissencs, i en el marc incomparable de can Berri de Sant Agustí des Vedrà, foren llegides en sessió acadèmica pú- blica les comunicacions programades. Joan Veny i Clar parlà del dialecte eivissenc i les seves ca- racterístiques; Joan Marí Cardona exposà un estudi sobre la toponímia de les Pitiüses; Marià Vi- llangómez (Premi d’Honor de les Lletres Catalanes) va explicar la incorporació d’Eivissa en el moviment de la Renaixença i la lírica actual a les Pitiüses; Cristòfol Guerau d’Arellano llegí la descripció científica d’una planta tot just trobada a Eivissa. Divuit anys després, l’Institut d’Estudis Catalans decidí fer-se present altra vegada a les Pi- tiüses. Així, el 16 de maig de 2008, els participants en aquestes jornades, desplaçats des de Bar- celona, Palma i València, i encapçalats pel Dr. Joan Martí Castell, president de la Filològica, ini- ciaren la reunió ordinària a l’illa d’Eivissa. Al migdia foren rebuts a la seu del Consell Insular pel president, el Sr. Xico Tarrés, i l’alcaldessa d’Eivissa, la Sra. Lurdes Costa. A la cordialíssima re- cepció els acompanyà el president de l’Institut d’Estudis Eivissencs, entitat adherida a l’IEC i co- ordinador de les jornades a les illes Pitiüses. A primera hora de la tarda s’inicià la sessió acadèmica a la sala de plens del Consell, amb nombrosíssima assistència de públic. El president de la Filològica, obert l’acte, donà la paraula a les persones i comunicacions següents

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F