Affordable Access

Stabilizacija i pridruživanje hrvatske terminologije (Hrvatski jezik na putu u EU, ur. Maja Bratanić. Zagreb: Biblioteka Znanstveni zbornici, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011.)

Authors
Publisher
Institute of Croatian Language and Linguistics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PRIKAZI I OSVRTI Stabilizacija i pridruživanje hrvatske terminologije (Hrvatski jezik na putu u EU, ur. Maja Bratanić, Biblioteka Znanstveni zbornici, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2011, 317 str.) Knjiga Hrvatski jezik na putu u EU urednice Maje Bratanić zapravo je dopunjeni zbornik priloga sa znanstvenoga skupa Terminološki i prevoditeljski aspekti pristupanja Hrvatske EU-u, održanoga 6. pro­ sinca 2008. u Zagrebu, u sklopu znanstvenoga projekta Hrvatski nazivi za europske pojmove. Iako je od samoga skupa proteklo već gotovo četiri i pol godine, a od izlaska knjige dvije, ona je svejedno danas vrlo aktualna, jer se u njoj ispravno upozorava na poteškoće s kojima će se hrvatsko jezikoslovlje i druge struke suočiti kada proces hrvatskog ulaska u EU jednom postane neminovan (što se upravo događa). Hrvatski će jezik ulaskom Hrvatske u EU postati dvadeset i četvrti službeni jezik te zajednice. Upravo je stoga izuzetno važno da taj trenutak dočekamo jezično spremni jer će naknadne modifikacije, pogotovo u domeni europskoga pravnog nazivlja, biti vrlo teške, ako ne i nemoguće. Jezik, kao nositelj nacionalnoga i kulturnoga identiteta, ključan je čimbe ­ nik samostalnosti i posebnosti odre­ đenoga naroda u velikim nad­ nacionalnim zajednicama, ali tomu pitanju domaća stručna javnost nije posvetila pozornost kakvu ono zaslužuje. Cilj rečenoga znanstvenog skupa bio je podići svijest o važnosti zaštite i planiranja hrvatskoga stru­ kovnog nazivlja iz područja prava i zakonodavstva Europske unije, te potaknuti obje struke – jezikoslovnu i pravnu – na što skorije laćanje ovoga dugotrajnog i mukotrpnoga posla. Donekle olakotna okolnost bila je što u trenutku održavanja skupa rok pristupanja još nije bio konačno poznat, pa vremenski rokovi nisu bili kruti. Nažalost, kako će se poslije pokazati, ta je činjenica samo dala dodatne argumente opuštenome pri­ stupu, tako da se s prevođenjem i prilagodbom zakonodavstva Europske unije –

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments