Affordable Access

Activitats ornitològiques durant 2006

Publisher
Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ornithology

Abstract

anuari gob 2006 ACTIVITATS ORNITOLÒGIQUES DURANT 2006 S’esmenten les activitats ornitològiques més importants realitzades durant l’any 2006 a les Illes Balears. En aquest sentit, volem destacar la importància dels volun- taris en el desenvolupament d’aquestes tasques, així com la col·laboració i partici- pació desinteressada de persones i col·lectius com personal dels parcs, naturalistes o caçadors. Sense aquesta inestimable ajuda, bona part dels resultats que s’ofereixen a continuació no haurien estat possibles. Estacions d’Esforç Constant (EEC). Seguiment a llarg termini de les tendències poblacionals i els paràmetres demogràfics de les poblacions d’ocells terrestres nidificants a Menorca. Tres han estat les estacions actives durant 2006 a l’illa de Menorca, essent per a les d’Alfurí i s’Albufera des Grau el cin- què any consecutiu d’activitat, i el pri- mer per l’estació de Na Vermella a Maó. Amb aquest sistema d’estudi es pretén fer un seguiment a llarg termini de les poblacions de passeriformes nidificants del lloc estudiat. D’aquesta manera es pot fer un seguiment exhaustiu de les parelles nidificants, èpoques de posta, productivitat, supervivència, etc., notant d’aquesta manera els possibles canvis que puguin afectar a aquestes pobla- cions d’un any a l’altre. Els resultats no són molt elevats quant a nombre de captures degut a que es treballa sempre en la mateixa zona, però així i tot enguany a l’estació d’Al- furí (Ciutadella) situada dins un alzinar adevesat s’han realitzat 240 anellaments de 15 espècies nidificants i 23 recupera- cions dels anys anteriors. A l’estació del Parc Natural de l’Albufera des Grau (Maó), ubicada dins una màquia medi- terrània s’han realitzat 178 anellaments de 10 espècies nidificants i 21 recupera- cions d’anys anteriors. Enguany s’ha ini- ciat una nova estació dins una explotació ramadera a Na Vermella (Maó). S’han realitzat 132 anellaments de 15 espècies nidificants i 3 recaptures de l’hivern. Estudi realitzat per Óscar Garcia Febrero (SOM) osca

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F