Affordable Access

Ціностно-орієнтований підхід до розподілу відповідальності за прийняття проектних рішень під час реалізації проекту

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Устойчивое развитие городов
  • Управление проектами и программами городского и регионального развития (2012)

Abstract

13 Ціностно-орієнтований підхід до розподілу відповідальності за прийняття проектних рішень під час реалізації проекту В.І. Торкатюк, д.т.н., Ахмед Абдульсахіб Абдуль Амер, Аболхасан Аліреза, І.О. Козинська, Н.І. Кузічкіна Харківська національна академія міського господарства 61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12 Історія розвитку бізнесу, як специфічного сфери соціальної діяльності – це історія послідовної зміни концепцій управління бізнесом. Кожна нова концепція є відповіддю умовам, в яких доводиться функціонувати організаціям, це відповідна необхідність постійного оновлення та актуалізації системи управління. Діяльність організації повинна підпорядковуватись верхньому рівню управління, на якому визначається її бізнес-ідеологія - сукупність базових цінностей. Для всіх проектів, що реалізуються в організаціях єдине те, що існує обмежена кількість рівнів, на яких приймаються відповідні проектні рішення. Рішення певними особами на окремих рівнях приймаються протягом усього життєвого циклу проекту. Характеристикам, що відповідають кожній з фаз чотирифазного життєвого циклу проекту, можна співставити рішення, які приймаються протягом проекту та є базовими. Далі можна визначити відповідність рішень, що приймаються протягом життєвого циклу проекту (ЖЦП), особам, що їх приймають, відповідно до рівнів прийняття проектних рішень та побудувати матрицю відповідальності для осіб, які приймають рішення. На першій концептуальній фазі проекту переважають рішення стратегічного рівня. На другій та четвертій фазах - планування та завершення проекту - переважають рішення тактичного рівня. На фазі реалізації проекту (третя фаза) переважають рішення операційного рівню. Рішення персонального рівня є невід’ємною частинного кожного проекту та переважають на фазі реалізації проекту. Управлінські рішення для проектних менеджерів завжди пов’язані із необхідністю впливу на об’єкт управління з метою приведення його

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F