Affordable Access

Một khung sườn toàn diện cho việc quản lý dữ liệu trên lưới

Authors
Publisher
Vietnam National University Hochiminh City
Publication Date
Keywords
  • Technology
  • Grid Data Management
  • Grid Computing
  • Framework
  • Grid Middleware.

Abstract

Trong thời gian gần đây đã có rất nhiều nỗ lực để phát triển các middleware nhằm hỗ trợ các ứng dụng trong việc quản lý dữ liệu phân bố trên môi trường tính toán lưới. Mặc dù những hoạt động nghiên cứu này đã giải quyết được nhiều yêu cầu trong việc quản lý dữ liệu trên lưới nhưng chưa một giải pháp nào được xem là tổng quát để có thể áp dụng trên nhiều miền ứng dụng khác nhau. Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một framework phục vụ việc quản lý dữ liệu trên môi trường lưới (GDM framework) một cách toàn diện. Framework này nhằm đáp ứng các yêu cầu cơ bản và không thể thiếu được trong việc phân bố, truy xuất và tích hợp dữ liệu trên môi trường lưới một cách an toàn cũng như các tính năng phân tích, theo dõi hiệu năng và tính phí sử dụng.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments