Affordable Access

Health education - an important component in health promotion

Authors
Publisher
Vietnam Public Health Association
Publication Date
Keywords
  • Public Health

Abstract

Năm 1986, Tổ chức y tế thế giới (TCYTTG) nêu năm nguyên tắc nâng cao sức khoẻ thông qua Hiến chương Ottawa: Xây dựng chính sách công cộng có lợi cho sức khoẻ. Tạo môi trường hỗ trợ. Tăng cường hoạt động cộng đồng. Phát triển các kỹ năng cá nhân. Định hướng lại các dịch vụ y tế.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

[Educational components of school health promotion...

on Revista panamericana de salud... September 1997

Settings as an important dimension in health educa...

on Health education quarterly August 1995

Component of health promotion.

on Family & Community Health May 1984
More articles like this..