Affordable Access

Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET)

Authors
Publication Date
Keywords
 • Energy
 • Renewable Energy Source
 • Renewable Energy
 • Electricity Generation
 • Heat Production
 • Combined Heat And Power Production
 • Legislation
 • Biomass
 • Biogas
 • Energetika
 • Zdroj Energie Obnovitelný
 • Energie Ze Zdrojů Obnovitelných
 • Výroba Elektřiny
 • Výroba Tepla
 • Výroba Tepla A Energie Kombinovaná
 • Legislativa
 • Biomasa
 • Bioplyn
 • Energie
 • Tvorba Práva
 • Biomasa
 • Biopaliva
 • Energetika

Abstract

Cílem projektu je optimalizace využití OZE při krytí energetických potřeb ČR, zejména prostřednictvím rozvoje KVET na bázi biomasy. Projekt přispěje k řešení programu RPV zmapováním, analýzou a vyhodnocením všech technologických procesů a souvislostí využití OZE pro KVET, zhodnocením všech možných konfigurací systémů získávání biomasy, jejího využití pro energetickou výrobu a uplatnění vyráběné elektřiny a tepla na trhu. V roce 2007 byla zhodnocena současná úroveň využití OZE a KVET. Pozornost byla soustředěna na 1.Celkový popis situace v energetickém sektoru ČR - palivová základna, objemy energetických výrob, 2. Legislativní rámec pro podnikání v energetice, pro hospodaření s energií a pro využití OZE a KVET, 3. Zmapování stávajícího rozsahu využití různých druhů biomasy pro výrobu elektřiny a tepla, 4. Zmapování stávajícího rozsahu výroby elektřiny a tepla ve zdrojích KVET, 5. Výčet technologií zdrojů KVET a jejich kvantifikace, 6. Analýzu získaných poznatků, specifikaci společných rysů a zákonitostí.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments