Affordable Access

L'escola paisatgística d'Olot al Museu Comarcal de la Garrotxa

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled El Museu Comarcal de la Garrotxa es troba situat al centre d’Olot, a l’edifici de l’Hospici, una construcció neoclàssica de final del segle XVIII projectada per l’arquitecte Ventu- ra Rodríguez, on destaca un sobri i elegant pati amb tres galeries d’arcades. Les sales d’exposició permanent del Museu presenten l’evolució històrica de la comarca entre final del segle XVIII i meitat del segle XX, a través d’activitats característi- ques com la indústria tèxtil, l’aprofitament del bosc, els tallers de sants... La part fona- mental, però, és la que es dedica a l’activitat artística d’aquest període, que pren com a punt de partida l’Escola Pública de Dibuix –una de les més antigues de Catalunya, cre- ada l’any 1783– i arriba fins als anys 1940 i 1950. L’eix central el constitueix l’anomena- da escola paisatgística d’Olot, impulsada pels germans Joaquim i Marià Vayreda i per Josep Berga i Boix, una manera particular d’entendre i representar l’art que tingué una notable influència en diverses generacions de pintors. El Museu també presenta l’obra de diversos autors forans, com Enric Galwey, Joan Llimona, Joan Brull, Joaquim Mir o Ramon Casas; aquest últim hi està representat amb una de les obres més emblemàtiques i significatives de l’art català: el quadre La càrrega. Les obres de destacats artistes com Ramon Amadeu, Josep Berga i Boada, Melcior Domenge, Iu Pasqual, Francesc Vayreda, Xavier Nogués, Leonci Quera o Josep Pujol, i l’excepcional col·lecció de cartells modernistes dels concursos convocats els anys 1900 i 1901 per la marca Cigarrillos París, arrodoneixen una de les millors i més representatives col·leccions d’art català de l’època. Escola paisatgística d’Olot A Catalunya, la puixança i proliferació de la pintura coincidiren amb el moment històric de la Restauració, un període marcat per la prosperitat econòmica que afavorí l’auge de la burgesia. Aques- ta es constituí en motor de la renaixença cultural del catalanisme polític i tingué, en el camp de l’art, una influència m

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments