Affordable Access

Protective Role of EGb 761 on Cerebral Ischemic Damage,

Authors
Publisher
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2006 Mart; 13(1) Protective Role of EGb 761 on Cerebral Ischemic Damage, Comparison with Mannitol and U74389F Süleyman Kutluhan, Fatih Gültekin, Memduh Kerman, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu,GalipAkhan Özet EGb 761.in Mannitol ve U74389F ile karşılaştırmalı olarak serebral iskemi üzerine koruyucu rolü Amaç: Mannitol, EGb 761 (Ginkgo biloba extract) ve U74389F (lazaroid) .in antiödematöz etksini karşılaştırmak amacıyla bu çalışma dizayn edildi. Gereç ve yöntem: Herbirinde 10.ar rat olmak üzere 4 grup oluşturuldu. Izotonik NaCl uygulanan kontrol grubu, EGb uygulanan grup, U74389F uygulanan grup ve Mannitol uygulanan grup. Tüm gruplarda bilateral arteria karotis kommunislerin oklüzyonu ile serebral iskemi oluşturuldu. Her gruba ilgili olduğu ilaç uygulandı. Beyinler çıkartılarak beyin su miktarları belirlendi. Bulgular: Beyin su miktarı EGb 761, mannitol, ve U74389F uygulanan gruplarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldı (p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F