Affordable Access

EINFLUSS DER CHRISTLICHEN TRADITION AUF DAS MATRIMONIUM IN DER KODIFIZIERUNG VON IUSTINIANUS

Authors
Publisher
Law Faculty - University J. J. Strossmayer in Osijek
Publication Date
Keywords
 • Kršćanska Tradicija
 • ženidba
 • Corpus Iuris Civilis
 • Matrimonium
 • Rimsko Pravo
 • Christian Tradition
 • Matrimony
 • Corpus Iuris Civilis
 • Matrimonium
 • Roman Law
 • Christliche Tradition
 • Heirat
 • Corpus Iuris Civilis
 • Matrimonium
 • Römisches Recht

Abstract

Kršćansku tradiciju u kontekstu provedenog istraživanja treba razumijevati, prije svega, kao polaznu točku za shvaćanje međusobnog utjecaja kršćanstva i rimske pravne kulture, obzirom na činjenicu, da se spomenuta tradicija razvijala u dominantnom okruženju rimskog društva. No, i rimsko se društvo, osobito nakon 313. godine, sve snažnije povezivalo i svoje institute formiralo pod utjecajem kršćanskih shvaćanja koja su postupno prelazila unutarkršćanske okvire i postajala obrazac ponašanja za sve članove društva. Odnos između kršćanske tradicije i rimske pravne kulture u određenom je smislu stoga dijalektičan i teško razumljiv ukoliko tražimo jednosmjeran utjecaj. Istraživanje u okviru ovog rada usmjereno je na prikaz nauka o ženidbi u djelima istaknutijih crkvenih otaca i ranokršćanskih pisaca koji su izvršili trajan utjecaj na kasniji razvoj sakramenta ženidbe u kršćanskoj tradiciji te nekim aspektima recepcije tih ideja na institut ženidbe u Justinijanovoj kodifikaciji. No, i rimsko se društvo, osobito nakon 313. godine, sve snažnije povezivalo i svoje institute formiralo pod utjecajem kršćanskih shvaćanja koja su postupno prelazila unutarkršćanske okvire i postajala obrazac ponašanja za sve članove društva. Odnos između kršćanske tradicije i rimske pravne kulture u određenom je smislu stoga dijalektičan i teško razumljiv ukoliko tražimo jednosmjeran utjecaj. Istraživanje u okviru ovog rada usmjereno je na prikaz nauka o ženidbi u djelima istaknutijih crkvenih otaca i ranokršćanskih pisaca koji su izvršili trajan utjecaj na kasniji razvoj sakramenta ženidbe u kršćanskoj tradiciji te nekim aspektima recepcije tih ideja na institut ženidbe u Justinijanovoj kodifikaciji.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.