Affordable Access

AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ: AVRUPA BİRLİĞİ BANKACILIK DİREKTİFLERİ VE TÜRK MEVZUATININ UYUM DÜZEYİ

Authors
Publisher
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Journal of Economics and Administrative Sciences
Publication Date

Abstract

Özet: Bu çalışmada, Helsinki Zirvesi'nde Avnıpa Birliği (AB) ne adayülke olarak ilan edilen Türkiye'de, tam üyelik için gerekli reformlarıngerçekleştirilmesine yönelik, bankacılıkla ilgili AB müktesebatına uyumalanında yapılan ve yapılması planlanan düzenlemeler ele alınmaktadır. Türkbankacılık mevzuatı, mevcut AB bankacılık mevzuatı ile karşılaştırıldığında,bazı düzenlemelerin, direktiflere uyumlu hale getirilmiş olduğu, bazılarındadeğişiklikler yapılması gerektiği gözlenmektedir. Yetkililerin, bankacılıksektörünün yeniden yapılandırılması sürecinin devamı konusundagösterecekleri kararlılık, sektörün güçlendirilmesi ve AB üyesi ülkeler ilerekabet edebilirlik seviyesinin artın İması açısından önem arz etmektedir. Abstract; The conclusions of the European Council of Helsinki inDecember 1999 have officially designated Turkey as a candidate country. Theregulations related to the banking system which Turkey needs to undertake toadapt the EU acquis on the way to membership were examined in this study. Itis observed that Turkey should fulfill some regulations in its development toadapt piece by piece the EU banking acquis although it has already fulfilledsome others. Deeisiveness of the authority on continuity of the reconstructionprocess of the banking sector is highly important to make the sector morepowerful and to strenghten its competitiveness with those of the EU countries.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments