Affordable Access

Chuẩn nghiệp vụ cần áp dụng trong xử lý và biên mục tài liệu điện tử

Authors
Publisher
National Centre for Scientific and technological Information and Documentation
Publication Date

Abstract

Giới thiệu một số chuẩn nghiệp vụ cần áp dụng trong xử lý và biên mục tài liệu điện tử: chuẩn mô tả và truy cập tài nguyên, chuẩn áp dụng phương diện kết hợp thuật ngữ chủ đề, chuẩn siêu dữ liệu Dublin Core, chuẩn từ vựng mô tả loại tài liệu, chuẩn ISO mô tả yếu tố ngày tháng và chuẩn ISO mã ngôn ngữ.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments