Affordable Access

Download Read

Els Jardins dels infants

Publisher
Ajuntament de Barcelona
Keywords
  • Barcelona
  • Infants
  • Parcs
  • Jardins

Abstract

Ajuntament Je Barcelona C0MISSIÓ DIE CULTURA ABRIL: 192'0 AJUNTAMENT DE BARCELONA " ELS JARDINS DELS INFANTS ./ ABRIL 1920 AJUNTAMENT DE BARCELONA COMISSIÓ DE CULTURA ELS ],ARDINS DELS INFANTS -5 000000000000000000000000 De l'excessiu allunyament de la natura L'ACTUAL organització de la societat amb els seus grans centresde producció industrials i comercials, ha estat una de les causes primordials que, atreient l'home vers els nuclis de les ciutats, l'ha anat allunyant de la natura. Mes, aquest allunyament ha estat tal i els nuclis de les nostres ciutats han anat densificant-se de tal mena, que la vida en les ciutats que de primer antuvi semblava l'ideal per acomplir les necessitats d'aquells que hi acudien plens d'aspiracions, podria esdevenir-los i els esdevé, de fet, nocius, fent-los sucumbir als perills que les excessives aglomeracions porten sempre aparellats tan per la salut del cos com per la moralitat de l'ànima. Del retorn de la ciutat a la natura · e AL doncs, que els governs que han de vetllar pel bé dels ciuta- dans - es captinguin per medi d'una bona instal:lació d'espais lliures, de parcs i de jardins, d'alliberar-los, en quant sigui possible, d'aquests perills que els vénen de l'allunyament excessiu de la natura i de la consegüent absència de les influències dels elements naturals, així com de les d'altres elements d'ordre espiritual que pròvidament sempre ens porta la natura. En la' nostra ciutat s'hi deixa sentir aquesta necessitat; car, degut a la seva gran preponderància ha esdevingut centre d'atracció i d'immigració de la resta d'Espanya, trobant-se actualment amb districtes d'una densitat gairebé inconcebible i només explicable pel sistema nefast dels rellogaments que és, sens dubte, una de les causes majors de desmoralització i de baixos contagis de la nostra ciutat. Barcelona, amb més llum, més sol i més aire podria minvar en gran part la mortalitat que l'afligeix, així com la criminalitat i altres baixos instints dels seus ciutadans que

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F