Affordable Access

RIZIČNI ČIMBENICI EKSTERNALIZIRANIH PONAŠANJA I ODSTUPAJUĆIH NAVIKA HRANJENJA MEĐU ADOLESCENTIMA

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Externalizing Behaviors
  • Disordered Eating
  • Peer Relationships
  • School Affiliation
  • Risk Factors
  • Eksternalizirana Ponašanja
  • Odstupajuće Navike Hranjenja
  • Odnosi S Vršnjacima
  • Osjećaj Pripadnosti školi
  • Rizični čimbenici

Abstract

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati relativan doprinos rizičnih čimbenika iz različitih domena (odnosi u obitelji i s vršnjacima te osjećaj pripadnosti školi) u objašnjavanju eksternaliziranih ponašanja (agresivnoga i rizičnoga spolnog ponašanja) i odstupajućih navika hranjenja mladića (n=429) i djevojaka (n=307) iz opće populacije između 15 i 20 godina. Kako bi se ispitala prediktivna snaga ispitivanih varijabli za predviđanje eksternaliziranih ponašanja i odstupajućih navika hranjenja kao kriterijskih varijabli, proveden je niz hijerarhijskih regresijskih analiza. Općenito, kvaliteta odnosa s vršnjacima i osjećaj pripadnosti školi pokazali su se negativnim prediktorima agresivnoga ponašanja i pozitivnim prediktorima odstupajućih navika hranjenja. Nadalje, mladi s boljim školskim uspjehom rjeđe su izvještavali o rizičnom spolnom ponašanju, ali su češće navodili simptome odstupajućih navika hranjenja. Učinak kvalitete odnosa s obitelji na eksternalizirana ponašanja i odstupajuće navike hranjenja posredovan je kvalitetom odnosa s vršnjacima. Nisu utvrđene spolne razlike u rizičnim čimbenicima za različita ponašanja.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F