Affordable Access

Skilsmissebørn får initiativret:Den nye forældreansvarslov lægger op til, at forældre som udgangspunkt har fælles forældremyndighed - uanset uenigheder om barnet. Og skilsmissebørn over 10 år får initiativret

Authors
Publication Date

Abstract

Den 1. oktober 2007 trådte en ny lov - forældreansvarsloven - i kraft som erstatning for forældremyndighedsloven. Navneskiftet er ikke tilfældigt. Det skal signalere, at forældre har et fælles ansvar for deres børn uanset, om de bor sammen med dem eller ej, og at de må samarbejde om at varetage ansvaret.<br/>Forældreansvarsloven indebærer på den ene side en videreførelse og udbygning af bestræbelserne på at ligestille forældre i forhold til deres børn. På den anden side bryder den nye lov med et væsentligt princip fra dengang, nemlig at fælles forældremyndighed forudsætter enighed mellem forældrene

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments