Affordable Access

Over successieve waterbloeien in enkele guanotrofe vijvers van het Zwinreservaat (Knokke)

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Algal Blooms
  • Birds
  • Belgium
  • Het Zwin Natuurreservaat
  • Belgium
  • Knokke

Abstract

Biol. jb. Dodonaea, 40, 1972, 116-145. OVER SUCCESSIEVE WATERBLOEIEN IN ENKELE GUANOTROFE VIJVERS VAN HET ZWINRESERVAAT (KNOKKE) door A. CALJON SAMENVATTING Drie guanotrofe kunstmatige vijvers in het natuurreservaat het Zwin bij Knokke werden fysica-chemisch onderzocht en het fytoplankton werd kwalitatief en kwantitatief bestudeerd. Door de sterke bemesting van watervogels vertonen ze een snelle opeenvolging van waterbloeien van verschillende organismen o.m. Actinastrum hantzschii, Coelastrum microporum, Dictyosphaerium ehrenbergiatum, Golenkinia radiata, Mierac- tinium pusillum, Oocystis lacustris en Selenastrum minutum. I. INLEIDING Onze hedendaagse maatschappij produceert grote hoeveelheden organische afval welke als ze in het water terecht komen aanleiding geven tot een versnelde eutrofiëring als eindresultaat van het biologisch zelfreinigingsproces. Deze artificiële belasting resulteert dan ook in een massale ontwikkeling van algen : de waterbloei. We zullen verder de term "waterbloei" in de betekenis van FRUH (1967, 1449) gebruiken, dit is wanneer het aantal algen per liter het half miljoen overschreidt, en niet in de zin van NAUMANN (1931, 616) die daarmee enkel een kleuring bedoelt welke tot stand komt door bovendrijvende algen. Echter niet alleen de mens kan een versnelde eutrofiëring veroor- zaken : wordt de organische belasting onder de vorm van vogeluit- werpselen ingebracht dan spreekt men van guanotrofiëring (LEENTV AAR 1958, 152). Zeer vaak is echter ook hier de mens verantwoordelijk voor deze organische overbelasting, bijvoorbeeld door het overmatig strooien van voedsel zodat de vogelpopulatie zich zeer sterk op een klein op- pervlak koncentreert 116 In ons onderzoek hebben we de sterk versnelde evolutie van een water, rijk aan anorganische voedingsstoffen (opgepompt grondwater) tot een sterk eutroof water bestudeerd. Ongeveer om de twee maand worden de bestudeerde (artificieel aangelegde) vijvers met nieuw grond- water gevu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F