Affordable Access

PRIKAZ SKUPA Stručni skup socijalnih pedagoga „Profesionalni identitet i osnaživanje struke socijalnih pedagoga“ Zagreb, 10. prosinca 2010.

Authors
Publisher
University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kriminologija - Vol 19_1 - KB.indd 123Prikaz skupa: Stručni skup socijalnih pedagoga „Profesionalni identitet i osnaživanje struke socijalnih pedagoga“ PRIKAZ SKUPA Stručni skup socijalnih pedagoga „Profesionalni identitet i osnaživanje struke socijalnih pedagoga“ Zagreb, 10. prosinca 2010. Dana 10. prosinca 2010. godine, u organi- zaciji Hrvatske udruge socijalnih pedagoga, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu održan je Stručni skup pod nazivom “Profesionalni identitet i osnaživanje struke socijalnih pedagoga”. Skup je započeo predavanjima prof.dr.sc. Antonije Žižak „Profesionalni identitet socijalnih pedagoga“ te Dore Dodig i Ivane Maurović „Zadovoljstvo soci- jalnih pedagoga vlastitim poslom“ koja su poslužila kao dobra osnova za diskusiju unutar sekcija. Naime, u okviru Stručnog skupa naglasak je stavljen na rad sekcija, a s ciljem utvrđivanja kvalitete rada i eventual- nih poteškoća u radu pojedinih sekcija, prepoznavanja postignuća i poteškoća unutar specifičnih područja rada socijalnih pedagoga, te razmatranja mogućih smjernica poboljšavanja statusa struke u okviru svakog područja. Hrvatska udruga socijalnih pedagoga djeluje kroz slijedeće sekcije: 1. Sekcija socijalnih pedagoga u sudovi- ma i državnim odvjetništvima - voditeljica Davorka Lalić-Lukač 2. Sekcija socijalnih pedagoga u školama - voditeljica Alma Rovis Brandić 3. Sekcija socijalnih pedagoga u centrima za socijalnu skrb - voditeljica Đurđica Petran 4. Sekcija socijalnih pedagoga u odgojnim i dječjim domovima - voditeljica Ivana Lokas Šćetko 5. Sekcija socijalnih pedagoga u državnoj i lokalnoj upravi i nevladinom sektoru - vodi- teljica Mirna Gajski 6. Penološka sekcija - voditelj Saša Rajić 7. Sekcija socijalnih pedagoga u zdravstvu - voditeljica Dubravka Stijačić Članovi navedenih sekcija raspravljali su o rani- je spomenutim pitanjima, nakon čega su predstavili i zaključke koji će biti prikazani u tekstu koji slijedi. SEKCIJA SOCIJALNIH PEDAGOGA

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F