Affordable Access

Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preussischen Staaten, 2. März 1843, nr. 5.

Publisher
Reichsdruckerei
Publication Date
Keywords
  • Prawo – Czasopisma
  • Dziennik Urzędowy
  • Wydawnictwa Urzędowe Niemieckie
  • Amtliche Bulletins
  • Jura - Zeitschriften

Abstract

Kolekcja dzienników urzędowych Prus Królewskich dotyczących prawa. Zbiory ustaw pruskich zawierają akty prawne, ustawy, rozporządzenia, statuty oraz różne wzory druków urzędowych. Druk ukazujący się nieregularnie z ciągłą paginacją w obrębie danego roku. Od XVIII wieku do 1906 roku zbiór określano mianem ”Gesetzsammlung für die Königlichen-Preussischen Staaten”, tj. ”Zbiór Praw dla Państw Królestwa Pruskiego”. Było to związane z tym, iż królestwo Prus było konglomeratem różnych terytoriów o odmiennym statusie prawnym. Od 1907 do 1918 zbiór nazywano ”Gesetzsammlung für Preußen” (Zbiór ustaw pruskich). Nazwa ta przeszła do powszechnego obiegu i była też stosowana w czasach II RP dla określenia miejsca publikacji pruskich aktów prawnych, obowiązujących w b. zaborze pruskim po 1918 roku.Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada roczniki z lat 1806 – 1906 (niekompletne).

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments