Affordable Access

Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Претензійно-позовна робота” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки бакалавра 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)» галузі знань 0701 – «Транспорт і транспортна інфраструктура»)

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2009

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Претензійно-позовна робота” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки бакалавра 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)» галузі знань 0701 – «Транспорт і транспортна інфраструктура») ХАРКІВ – ХНАМГ – 2009 � Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Претензійно-позовна робота” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки бакалавра 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)» галузі знань 0701 – «Транспорт і транспортна інфраструктура»). /Укл.: Міхно О. І. – Харків: ХНАМГ, 2009. – __ с. Укладач О. І. Міхно Рецензент: Рекомендовано кафедрою правового забезпечення господарської діяльності, протокол засідання № __ від «__» _______ 2009 р.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments