Affordable Access

Prikaz knjige Ante Bajo:"Proračunski sustav:Ornament ili sredstvo upravljanja državnim financijama"

Authors
Publisher
Faculty of Economics and Business, University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

STRUČNI RAD UDK 6.1(049.3) Mr. sc. Hrvoje Šimović PRIKAZ KNJIGE NASLOV: PRORAČUNSKI SUSTAV: ORNAMENT ILI SREDSTVO UPRAVLJANJA DRŽAVNIM FINANCIJAMA AUTOR: ANTO BAJO Izdavač: Institut za javne financije Mjesto i godina izdanja: Zagreb, 2006. Broj stranica: 361 U posljednjih petnaest godina Hrvatska razvija svoj sustav javnih financija. Taj razvoj prati stručna i znanstvena zajednica koja svojim stručnim i znanstvenim radovima bitno utječe na formuliranje konačnog izgleda što poreznog što proračunskog sustava. Sukladno aktualnosti tema, do sada su uglavnom s znanstvenog konteksta dominirale teme vezane uz porezni sustav, fiskalnu decentralizaciju te veličinu i strukturu javnih rashoda. Aktualizira- nje izgradnje sustava državne riznice te općenito upravljanja financijama u javnom sektoru nametnulo je potrebu da se u Hrvatskoj sa znanstvenog aspekta pristupi i ovom problemu. Knjiga Proračunski sustav: ornament ili sredstvo upravljanja državnim financijama dr. Ante Baje koja je izašla potkraj 2006. godine svojevrsni je pionirski rad iz navedenog područja u hrvatskoj znanstvenoj literaturi. Knjiga predstavlja rezultate trogodišnjeg rada na doktorskoj disertaciji, odnosno desetogodišnjeg znanstvenog rada i bavljenja problema- tikom javnih financija. U tom je razdoblju autor aktivno sudjelovao u razvoju i reformi hrvatskog sustava javnih financija kao istraživač Instituta za javne financije, a posljednjih godina kao zaposlenik Ekonomskog fakulteta Zagreb. Knjiga se sastoji od šest poglavlja, od kojih je prvi uvod a posljednji zaključak. Na kraju knjige se nalaze pojmovnik, indeks pojmova, literatura te propisi i statistički izvori. U Uvodu nas autor uvodi u rad s potencijalnim doprinosom istraživanja, zatim se daje pregled postojeće literature i metodologija koja će biti korištena u dokazivanju hipoteza rada. Autor navodi teorijska i empirijska ograničenja istraživanja te sadržaj istraživanja. U drugom dijelu, Utjecaj proračunskog sustava na

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F