Affordable Access

Prikaz knjige Ante Bajo:"Proračunski sustav:Ornament ili sredstvo upravljanja državnim financijama"

Authors
Publisher
Faculty of Economics and Business, University of Zagreb
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

STRUČNI RAD UDK 6.1(049.3) Mr. sc. Hrvoje Šimović PRIKAZ KNJIGE NASLOV: PRORAČUNSKI SUSTAV: ORNAMENT ILI SREDSTVO UPRAVLJANJA DRŽAVNIM FINANCIJAMA AUTOR: ANTO BAJO Izdavač: Institut za javne financije Mjesto i godina izdanja: Zagreb, 2006. Broj stranica: 361 U posljednjih petnaest godina Hrvatska razvija svoj sustav javnih financija. Taj razvoj prati stručna i znanstvena zajednica koja svojim stručnim i znanstvenim radovima bitno utječe na formuliranje konačnog izgleda što poreznog što proračunskog sustava. Sukladno aktualnosti tema, do sada su uglavnom s znanstvenog konteksta dominirale teme vezane uz porezni sustav, fiskalnu decentralizaciju te veličinu i strukturu javnih rashoda. Aktualizira- nje izgradnje sustava državne riznice te općenito upravljanja financijama u javnom sektoru nametnulo je potrebu da se u Hrvatskoj sa znanstvenog aspekta pristupi i ovom problemu. Knjiga Proračunski sustav: ornament ili sredstvo upravljanja državnim financijama dr. Ante Baje koja je izašla potkraj 2006. godine svojevrsni je pionirski rad iz navedenog područja u hrvatskoj znanstvenoj literaturi. Knjiga predstavlja rezultate trogodišnjeg rada na doktorskoj disertaciji, odnosno desetogodišnjeg znanstvenog rada i bavljenja problema- tikom javnih financija. U tom je razdoblju autor aktivno sudjelovao u razvoju i reformi hrvatskog sustava javnih financija kao istraživač Instituta za javne financije, a posljednjih godina kao zaposlenik Ekonomskog fakulteta Zagreb. Knjiga se sastoji od šest poglavlja, od kojih je prvi uvod a posljednji zaključak. Na kraju knjige se nalaze pojmovnik, indeks pojmova, literatura te propisi i statistički izvori. U Uvodu nas autor uvodi u rad s potencijalnim doprinosom istraživanja, zatim se daje pregled postojeće literature i metodologija koja će biti korištena u dokazivanju hipoteza rada. Autor navodi teorijska i empirijska ograničenja istraživanja te sadržaj istraživanja. U drugom dijelu, Utjecaj proračunskog sustava na

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.