Affordable Access

Resultaten van steltlopertellingen langs de Vlaamse kust, winter 1994-1995

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Aquatic Birds
  • Population Density
  • Ane
  • Belgium
  • Belgian Coast

Abstract

LITERA TUUR Defoort, T. & F. De Scheernaeker, 1996. Roofvogeltelling in Noord-West-Vlaanderen van 28 tot 31 januari 1994. Mergus 10(1): 1-17. De Scheernaeker, F., K. Devos & J. Seys 1994. Stootvogeltelling in West-Vlaanderen in januari 1991. Mergus 8: 2 - 20. De Scheernaeker, F., 1996. Stootvogeltelling in Noord-West-Vlaanderen in februari 1996, Doedel- joe, 20 (2): 36 - 41. Oak gepubliceerd als: De Scheernaeker, F., 1996. Resultaten Stootvogeltelling weekend 02 Urn. 05 februari 1996. Vogelwerkgroep van Noord-West- Vlaanderen, Monitoringsprojecten, Rapport 1996/1, Maar! 1996. De Scheernaeker, F., P. Lust. K. Devos, E. Vanloo & T. Goethals, 1995. Bijzondere waarnemin- gen in de Vlaamse Kuststreek, december 1994 - februari 1995. Mergus 9: 115 - 145. Declercq, L., 1989. Het voorkomen van de Buizerd (Buteo buteo) in Noord-West-Vlaanderen tijdens de peri ode 01-07-1985 / 01-07-1986. In: Veldomithologisch Jaarboek van Noord- west-Vlaanderen 1987-1988, pp. 124-131. . Doevendans, J. A., D. A. Jonkers, J. F. van Leeuwen, G. J. Miiskens, J. B. Thissen & D. Visser, 1982. Roofvogeltelling in Nederland in 1982. Lirnosa 55: 121 - 124. Jonkers , D. A., J. F. van Leeuwen, G. J. Miiskens, J. B. Thissen & D. Visser, 1981. Stootvogel- tellingen in Nederland in de winter 1980/81. Het Vogeljaar 29: 309 - 318. Lust, P., 1995. Overwinterende Buizerden aan de Vlaamse Oostkust, 1994/1995. Korte bijdrage. Mergus 9: 573 - 575. Wim Lammerant, Oudenburgweg 9, 8490 Varsenare 186 Mergus 10 (1996) : 187 - 198 RESULTATEN VAN STELTLOPERTELLINGEN LANGS DE VLAAMSE KUST, ,WINTER 1994-1995 INLEIDING Koen Devos, Frank De Scheemaeker & Serge Allein ~ ..j!d .' ~, i (!r ,.~ "~ . :~/ . \ . '~:i~ . j;~~~\: _ \\~ , j . f . t . r(~, . :~: <. ~~ ~l ~1fJ~~.~ " 'Wit1Y:4( ~"'~f'\:0,,')n~ ~i~ 01'1. ~~~~~~f~i;:ij~if1;i;i . I r I't. i I .. - -,' Sinds 1989 worden door de "Vogelwerkgroep V1aamse Kust" elke winter gecoordineerde teIIingen uitgevoerd

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments