Affordable Access

Rättfärdighetsfrågor i 16:9-format

Authors
Publisher
Lunds universitet/Freds- och konfliktvetenskap
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Waltz With Bashir
  • Beaufort
  • Lebanon
  • Diskurs
  • Filmanalys
  • Rättfärdigande
  • Ein Breira
  • Libanonkriget.
  • Law And Political Science

Abstract

Denna uppsats ställer frågan hur israelisk film tar upp och bearbetar rättfärdigandeproblematik från det första Libanonkriget 1982. Det centrala för analysen är att undersöka hur rättfärdigandediskursen tar sig uttryck i filmens värld, något som ofta förbises i analyser av detta slag trots filmers ibland enorma genomslag. Filmerna Beaufort (2007), Waltz with Bashir (2008) och Lebanon (2009) analyseras utifrån den israeliska försvarsdoktrinen ”ein breira”, kopplat till jus in bello, jus ad bellum samt identitets- och grupperspektiv. Analysens resultat visar att samtliga filmer belyser rättfärdigande utifrån skilda perspektiv och på olika nivåer, där Libanonkriget problematiseras utifrån identitets- och gruppfrågor, likväl som ett problem rörande krigets direkta avsikter, intentioner och metoder. Filmerna visar också på en mångbottnad, problematiserande inställning inom den israeliska rättfärdigandediskursen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

Magnetic structures in DyMn2(Si0.1Ge0.9intermetall...

on Nuclear Instruments and Method... Jan 01, 1993

129I-AMS by a97Mo16O2molecular pilot beam method

on Nuclear Instruments and Method... Jan 01, 2007

WILHELM WUNDT, I832-I920.

on Science Nov 26, 1920
More articles like this..