Affordable Access

Vjesnik Arheološkog muzaja u Zagrebu; Bibliografija 3. serije Vjesnika Arheološkog muzaja u Zagrebu

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

M. MAROVIĆ: Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, VAMZ, 3.s., XXI 131-155 (1988) 131 METKA MAROVIC Arheološki muzej u Zagrebu VJESNIK ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZAGREBU (Bibliografija 3. serije Vjesnika Arheološkog muzeja u Zagrebu) UDK 016:902/904 Izvorni znanstveni rad Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu časopis je s dugom tradicijom. Prika- zan je kontinuitet časopisa koji je tijekom više od. sto godina izlaženja pretrpio stanovite izmjene, kao, uostalom, i ustanova uz koju je vezan. Dan je pregled postanka i razvitka Vjesnika i njegovih dosadašnjih serija, a aktualna 3. serija bibliografski je obrađena. A. Povijest B. Dosadašnje serije Vjesnika Bibliografija C. Upute za korištenje bibliografije D. Autorski niz E. Podjela prema područjima F. Sadržaj 3. serije Vjesnika A. POVIJEST Kao što je Arheološki muzej u Zagrebu postao od Narodnog zemaljsKog muzeja, tako je i Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu održao kontinuitet izlaženja s manjini prekidima, od prvog broja Viestnika narodnoga zemaljskoga muzeja do danas. Narodni zemaljski muzej sa zbirkama »arkeologičkom, prirodoslovnom i knjižnicom« osnovan je 1846. i u tom sastavu radio je sve do 1945. godine, kada se dijeli na Prirodoslovni, Povijesni i Arheološki muzej. Prvim njegovim ravnateljem 1870. g. imenovan je Šime Ljubić, koji iste godine pokreće časopis Viestnik narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu i, kako sam kaže u uvodniku, »... osoblje sada uređuje sbirke, te će jih po lagano opisati u ovom viestniku, da dođu do znanja i našemu narodu i učenu svietu« {Viestnik 1/1870. str. 16). 132. M. MAROVIĆ: Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, VAMZ. 3.S., XXI 131-155 (1988) To je ujedno prvi stručni muzejski časopis u Hrvatskoj. Šime Ljubić mu je ured- nik i glavni autor priloga. Sadržaj prvog broja odnosi se uglavnom na Arkeologički razdjel (A. Kollerova egjipat- ska sbirka. B. Stari novci. C. O jednom spomeniku rimsko-kršćanske dobe) i Prirodo- slovni razdjel (popis darova u tekućoj godini). Godine 1876. izlazi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F