Affordable Access

Методичні вказівки для практичних занять, виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Вентиляція»для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2012

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ГРАНКІНА В.В. МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять, виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни “ВЕНТИЛЯЦІЯ ” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво ”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти) льного процесу Харків – ХНАМГ – 2012 � Методичні вказівки для практичних занять, виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 092100 (6.060101) “Будівництво ”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти) / Укл.: Гранкіна В.В.– Харків: ХНАМГ, 2012. – 30 с. Укладачі: Гранкіна В.В. Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS). Рекомендовано для студентів будівельних спеціальностей. Рецензент: доцент кафедри експлуатації газових і теплових систем Харківської національної академії міського господарства, кандидат технических наук, Ромашко О.В. Затверджено на засіданні кафедри експлуатації газових і теплових систем. протокол № від 2012 р.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments