Affordable Access

A francia nyelvű argumentum-pozíciójú NP determináusainak szintaxisa és szemantikája

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - Előlap-0.doc BÖLCSÉSZDOKTORI ÉRTEKEZÉS A FRANCIA NYELVŰ ARGUMENTUM-POZÍCIÓJÚ NP DETERMINÁNSAINAK SZINTAXISA ÉS SZEMANTIKÁJA Gécseg Zsuzsanna Témavezető: Dr. Giampaolo Salvi SZTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 2003 2 Általános bevezető Ennek a dolgozatnak a fő célja az argumentumként funkcionáló francia névszói kifejezések belső rétegződésének feltárása, egészen pontosan azon funkcionális szintek meghatározása, amelyeken a különféle típusú determinánsok strukturális pozícióit találjuk, és amelyek összhangba hozhatók a determinánsok lehetséges értelmezéseivel. A választott elméleti keret a transzformációs-generatív grammatika Minimalista Program néven ismert verziója, az elemzések hátterében pedig a Szabolcsi és Abney nevéhez fűződő DP-hipotézis áll, amely szerint egy argumentum-szerepű főnévi kifejezés (minimálisan) nem más, mint egy NP lexikális kategória DP (Determiner Phrase) nevű funkcionális kiterjesztése. A főnévi résszel kombinálódó determináns – vagy annak egy bizonyos fajtája – a DP fejében található, és ez az elem komplementumként szelektálja a főnévi kifejezést. A helyzetet erősen bonyolítja az a tény, hogy determinánsból több is előfordulhat a főnév környezetében, és ezek erős sorrendi megkötéseknek engedelmeskednek. Ez, valamint magába az elméleti keretbe is „beépített” korlátozások tették szükségessé egy még több lépcsőből álló hierarchia felállítását. A különféle nyelveken végzett vizsgálatok eltérő eredményekhez vezettek a névszói kifejezések belső felépítését illetően. Magának a DP elnevezésű funkcionális kiterjesztésnek a pontos helyéről, státuszáról és a benne található elemek természetéről is megoszlanak a vélemények. Másfelől, a névszói szerkezetek a bennük található determinánsok egyedi tulajdonságaiktól, valamint szintaktikai környezetüktől függően különféle típusú szemantikai objektumokra

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F