Affordable Access

COLLECTION OF BYZANTINE COINS IN THE MUSEUM OF THE CROATIAN ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS IN SPLIT

Authors
Publisher
Museum of Croatian Archaeological Monuments; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

VEDRANA DELONGA BIZANTSKI NOVAC U ZBIRCI MUZEJA HRVATSKIH ARHEOLOSKIH SPOMENIKA U SPLITU Među spomeničkim materijalom u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika (MHAS) u Splitu postoji zbirka novca koji povijesno pripada razdoblju sred­ njeg vijeka, kao i nešto skromnije zbirke antičkog i novovjekovnog novca. Numizmatička zbirka počela se formirati već od samog osnivanja Muzeja u Kninu 1893. godine, te se stalno obogaćivala primjercima novca pronađenog tijekom arheoloških istraživanja koja je provodio Muzej, zatim poklonima po­ jedinaca ili društava, brojnim slučajnim nalazima iIi pak povremenim otku­ pima. Postojeća srednjovjekovna zbirka uključuje novac bizantskih careva, ugar­ sko-hrvatske novce, novce slavonskih banova, bosanskih vladara, novac gra­ dova na istočnoj obali Jadrana (Zadar, Sibenik, Split, Dubrovnik, Kotor), zatim novac nekih talijanskih gradova, kao i veći broj venecijanskog novca. Među ovim raznovrsnim primjercima srednjovjekovnog novca u Muzeju hr­ vatskih arheoloških spomenika za nas je svakako najzanimljivija zbirka bi­ zantskog novca koja s arheološkog i povijesnog stajališta pobuđuje poseban interes, a istovremeno je i najreprezentativniji materijal cjelokupne numiz­ matičke zbirke Muzeja. Količinski zbirka je vrlo skromna ako je usporedimo s istovrsnim zbirkama u mnogim drugim našim muzejima. Ona broji 63 ko­ mada, od toga 47 zlatnika i 16 komada bakrenog novca, bez i jednog primjerka srebrnog novca. Najveći problem na koji danas nailazimo prilikom sređivanja cjelokupne numizmatičke zbirke Muzeja, pa tako i bizantske, je nedostatak najosnovnijih podataka o mjestu nalaza. Podatke o mjestu i okolnostima nalaza posjeduje­ mo za vrlo mali broj komada, a to su uglavnom novci koji su pronađeni i regi­ strirani tijekom arheoloških istraživanja ili oni koji su manje-više otkupljeni u novije vrijeme. Ova teškoća s kojom se susrećemo nesumnjivo je posljedica nesustavnog prikupljanja i dokumentiranja arheološke građe u prvim poče­ cima rada Muzeja

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F