Affordable Access

Sverigedemokraterna och medias makt

Authors
Publisher
Lunds universitet/Medie- och Kommunikationsvetenskap (MKV)
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Sverigedemokraterna I Massmedia
  • Medias Makt
  • Sd
  • Opinionsbildning
  • Medieexponering
  • Social Sciences

Abstract

Då media spelar en viktig roll i dagens samhälle, och framförallt för demokratin, har det av många kallat främlingsfientliga Sverigedemokraternas intåg i riksdagen blivit en stor medial händelse i Sverige. Vår ansats är kvalitativ och vi har utnyttjat oss utav textanalyser, på ett urval av nyhets- och debattartiklar. Det är vår uppgift och syfte att undersöka hur Sverigedemokraterna, med sin ifrågasatta människosyn och invandrarpolitik, behandlats utav svensk media under två tidsperioder, augusti till november, 2009 samt 2010, dels för att urskilja en eventuell förändring över vår uppsatta tidsplan men även för att se vad medierna valt att fokusera på rörande partiet, för att tillsist kunna visa på vad detta kan ha haft för medverkan till utgången för valet. Vi har även varit intresserade av hur rapporteringen i förlängning har kunnat visa på en förändring inom det svenska samhället. Det ter sig också som att media var en stor bidragande faktor till att Sverigedemokraterna tillsist valdes in i riksdagen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F