Affordable Access

Turisters motivation og foranderlighedens indflydelse på teori og praksis

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

04 14 VolumeVolume Multiple identiteter Ferierejsen som identitetskonstruerende Bodil Stilling Blichfeldt Bodil Stilling Blichfelt er lektor ved institut for kultur og globale studier, Aalborg Universitet. Både hendes forskning og undervisning er koncentreret omkring forbrug og forbrugskulturer, branding samt turisme. Karina Madsen Smed Karen Madsen Smed er adjunkt ved institut for kultur og globale studier, Aalborg Universitet. Både hendes forskning og undervisning er koncentreret omkring kultur, identitet og forbrug primært i en turismekon- tekst. turisme. kvarter akademisk academic quarter Volume 04. Forår 2012 • on the web Abstrakt Den identitetsmæssige symbolværdi i moderne forbrug er vel- kendt. Formålet med artiklen er at bidrage til en nuancering og problematisering af, hvordan ferierejsen aktivt anvendes i indi- videts identitetskonstruktioner, når identiteter både er multiple og under evig forandring. På basis af en række kvalitative under- søgelser diskuteres centrale elementer af ferierejsen som identitets- konstruerende. Analysen pointerer kompleksiteten af ferierejsen som identitetsskabende forbrug, idet turisten trækker på multiple, fleksible identiteter som knyttes til forskellige rejser og oplevelser i en stadig mere omfattende ’rejsekarriere’. Igennem turistens rejser bygges oplevelser ovenpå hinanden og bidrager til identitetskon- struktion, der forhandles og iscenesættes i forskellige sociale sam- menhænge, og individets turismemæssige forbrug sættes i direkte relation til individet selvopfattelse og ønskelige identiteter i nuet. Forhandlingerne er kommunikative og udspringer af kontekst og signifikante andre, f.eks. igennem sociale medier som benyttes til positionering af selvet i relation til den kontekst det enkelte indi- vid befinder sig i på et givent tidspunkt Emneord: Turisme, rejse, forbrug, identitet. kvarter akademisk academic quarter 04 15 Volume Multiple identiteter Bodil Stilling Blichfeldt og Karina Madsen Smed

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F