Affordable Access

U spomen doc.dr.sc. MARIJAN CAPAR, dr.med

Authors
Publisher
General Hospital Pula, Scientific Unit
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

114 U Puli je 8.svibnja 2008.g. nakon kratke bolesti preminuo naš ugledni liječnik i pe- dijatar – kardiolog doc.dr. Marijan Capar. Docent Marijan Capar rođen je u Zagrebu 31.listopada 1928. g. Osnovno školova- nje, klasičnu gimnaziju kao i medicinski fakultet završio je u rodnom gradu. Odmah po završetku studija dolazi u Pulu gdje u tamošnjoj Općoj bolnici stažira a zatim kraće vrijeme radi kao sekundarni liječnik.Već u prvim danima svojeg liječničkog iskustva otkriva svoju ljubav prema pedijatriji.Uskoro započinje sa specijalizacijom iz pedijatrije koju uspješno završava koncem 1962. g. na Dječjoj klinici Rebro u Zagrebu . Kao mladi specijalist s mnogo ljubavi, radnog zanosa i predanosti odabranoj stru- ci, hvata se u koštac s tadašnjim najčešćim bolestima koje su ugrožavale dječje zdrav- lje (proljevi, bolesti dišnih organa, dječje zarazne bolesti, reumatska vrućica i dr.). Pri tome posebnu sklonost i pozornost pokazuje prema dječjim reumatskim bolestima, pretežito reumatskoj vrućici te dječjoj kardiologiji koja se u to vrijeme uglavnom bavi srčanim posljedicama reumatske upale. Bio je dugo godina voditelj Odjela za veću djecu i dojenčad pri Djelatnosti za pe- dijatriju Opće bolnice u Puli. Od svibnja 1985.g. pa do svojeg umirovljenja u studenom 1996. bio je uspješan rukovoditelj Djelatnosti za pedijatriju. Reumatska vrućica i njezine pogubne posljedice pedesetih godina 20.stoljeća ponajčešće su dječje kardio-reumatološke bolesti. Stoga, docent Marijan Capar već 1958.g. osniva kardio-reumatološku ambulantu pri poliklini- ci Dječjeg odjela Opće bolnice u Puli.To je jedna od prvih užih specijalističkih ambulanti te vrste u Hrvatskoj. Pored kliničkih i biokemijskih nalaza ,EKG postaje jedno od njegovih osnovnih dijagnostičkih i prognostičkih pomagala uz čiju pomoć otkriva i najfinije promjene u srčanoj električnoj aktivnosti. Osim svakodnevnog odjelnog posla, bavi se i stručno-znanstvenim radom. Marljivo prati suvremeni napredak svjetske pedijatrijske struke i prihvaćene n

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F