Affordable Access

Biomedicinska i bioetička rasprava o ljudskoj smrti (II. dio) Sintetičko-kritička evaluacija uzroka nastanka i nekih relevantnih aspekata konceptualnog pluralizma imanentnog neologizmu "moždana smrt"

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Autor polazi od premisa da je u raspravama o neologizmu moždana smrt važno ne pomiješati dvije bitne instance koje su imanente temi: etika i pravo, te da je za dublje ulaženje u temu moždane smrti nužan interdisciplinarni pristup. Članak, dalje, uzroke nastanka neologizma moždana smrt pronalazi u dvjema "neurološkim dogmama" koje su bitno utjecale i na nastanak konceptualnog pluralizma u govoru o moždanoj smrti. Članak s pomoću argumentativnih bioetičkih modela pokazuje intelektualne okvire unutar kojih se pokazuje određeni koncept moždane smrti kao ekvivalent za smrt osobe. Konceptualni pluralizam moguće je nadići posezanjem za medicinskim dijagnostičkim standardima i kriterijima koji daju zadovoljavajuću etičku sigurnost da je smrt osobe stvarno nastupila. Članak takve standarde i kriterije - prema današnjim znanstvenim spoznajama - pronalazi u konceptu smrti čitavog mozga.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.