Affordable Access

Flor de Card, núm. 172

Publisher
Associació Cultural Flor de Card
Source
Legacy

Abstract

/flflT LLOREHÇ DE/ CRRDA//RR MAIG DE 1991 * N° 172 Heus aquí els set partits amb representació a l'Ajuntament intentant trobar les arrels del poble llorencí, a fí de construir, amb eficàcia i amb la força de la nostra terra, els fonaments d'un Sant Llorenç millor. Amb la ferma decisió de progressar, continuaran la tasca de la defensa dels interessos del municipi llorencí, en base a un futur enteniment. ,** Editorial Flor de Card-2-(102) Festes passades, cogues menjades. I aquesta vegada l'acudit no només s'ha d'agafar en sentit figurat sinó que eh assistents als actes elec- torals han pogut omplir la panxa almanco una ve- gada per cada candidatura, i algunes han repetit. Tot això, juntament amb el fet de que la campanya hagi resultat més o manco neta, no s'ha traduït en un major nombre de vots per als partits organitza- dors -pensem que els que comptaren amb més assis- tència foren els del CDS i del CB-, però potser sí hagi contribuït a que la participació en els pobles de Sant Llorenç i Son Corrió superas el 80%, cosa que no ha passat a la resta de l'illa o de l'Estat. La primera conclusió que podem treure, per tant, és que els mítings, els sopars, les taules rodones, els cartells de colorins... no donen vots, però ajuden a crear ambient i esperit de participació. També és de destacar la tendència a desaparèixer del centre, tal com ha passat pertot arreu. Això, que en temps de la UCD semblava impensable, en pocs anys ha desaparegut del panorama polític, prova de que totes aquestes coses són temporals, malgrat els qui en un moment determinat detenten el poder es creguin que el seu mandat no acabarà mai. Un poc de modèstia i un repàs a la història recent no els vendria gens malament. I el que també sembla clar és que a la gent no li agraden les bregues, i per això ha castigat els qui formaven part de l'equip de govern: en Bartomeu Pont, n'Antoni Sansó i en Bartomeu Mestre. S'ha d'exceptuar, en aquest cas, en Mateu Puigròs, que ha aconseguit connectar amb el seu poble i fer-los

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F