Affordable Access

Robert W. McChesney, Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy; Nico Carpentier, Kim Christian Schrøder, Lawrie Hallett (ur.), Audience Transformations: Shifting Audience Positions in Late Modernity; Klaus Bredl, Julia Hünniger, Jakob Linaa Jensen (eds), Methods for Analyzing Social Media; Kelly McBride, Tom Rosenstiel (ur.), The New Ethics of Journalism: Principles for the 21st Century; Zlatiborka Popov-Momčinović, Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: artikulacija jedne kontrakulture

Authors
Publisher
University of Zagreb, Faculty of Political Science and Croatian Communication Association; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

78 M ED IJ SK E ST U D IJ E M ED IA S TU D IE S 2 01 3 . 4 . ( 8) . 7 8- 86 PRIKAZI I ANOTACIJE BOOK REVIEWS Robert W. McChesney DIGITAL DISCONNECT: HOW CAPITALISM IS TURNING THE INTERNET AGAINST DEMOCRACY The New Press, New York, 2013., 299 str. ISBN13: 978-1595588678 U svjetlu arapskog proljeća, društvenih pokreta u SAD-u i Europi te aktualnih skandala oko prisluškivanja američke Agencije za nacionalnu sigurnost ponovno su otvorena pitanja o demokratskim potencijalima interneta, ali i o korištenju interneta za kontrolu i nadzor. Ro- bert W. McChesney, profesor političke ekonomije komunikacije sa Sveučilišta u Illinoisu, u svojoj novoj knjizi Digital Disconnect preispituje tu debatu, nazivajući suprotne tabore „internet-entuzijastima“ i „internet-skepticima“, te prikazuje razvoj interneta i posljedice tog razvoja za demokraciju u SAD-u. Entuzijasti nastavljaju dominantni narativ o interne- tu iz 90-ih godina prošloga stoljeća koji postulira da će internet unaprijediti demokraciju ostvarivanjem decentraliziranog i široko dostupnog pristupa informacijama izvan kontrole dotadašnjih medijskih monopola. Skeptici pak smatraju da se digitalne medije može kon- trolirati i njima manipulirati kao i bilo kojim drugim medijem te da nema razloga vjerovati da će oni unaprijediti demokraciju; naprotiv, oni se mogu koristiti za društvenu kontrolu. Međutim, McChesney smatra da obje pozicije dijele istu temeljnu manu, to jest ne uvaža- vaju političko-ekonomski kontekst koji bi objasnio kako realni kapitalizam oblikuje druš- tveni život: „način na koji kapitalizam djeluje (...) određuje ulogu koju bi internet mogao imati u društvu (...) svaki pokušaj da se razumije demokracija bez dovođenja u odnos s kapitalizmom je dvojben“ (13). Polazeći od političke ekonomije komunikacije McChesney daje originalan doprinos raspravi i nudi kritičku analizu značenja interneta za društvo i društvenu promjenu. U drugom i trećem poglavlju McChesney uvodi elemente politič

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F