Affordable Access

Libraries' roles in teaching and learning method renovation

Authors
Publisher
Thu Vien Quoc Gia Viet Nam
Publication Date

Abstract

Những năm gần đây, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở nước ta đã được Đảng, Nhà nước cũng như các cấp quản lý giáo dục rất quan tâm. Muốn “dạy thật, học thật” phải có sự thay đổi mang tính hệ thống, trong đó cần thiết phải xây dựng các thư viện trở thành “giảng đường thứ hai” của mỗi nhà trường. Cán bộ thông tin - thư viện phải có đủ bản lĩnh và lương tâm để trở thành những trợ giảng đắc lực cho giáo viên và là người định hướng cho học sinh trong việc tìm thông tin. Phải đưa các thư viện vào hoạt động phục vụ theo mô hình mở thân thiện, lấy người học làm trung tâm, định hướng hội nhập thư viện trường học khu vực và quốc tế. Muốn đạt được mục tiêu này, thư viện phải tạo ra được sự chuyển biến về chất, tổ chức hoạt động thông tin thống nhất nhằm phát huy nguồn nội lực, phục vụ có hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments