Affordable Access

El fòrum per les Terres del Gaià

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El fòrum per les Terres del Gaià 269 Comunicacions 1. PRESENTACIÓ Fou al maig del 2006 que sorgí, amb molta il·lusió, el moviment social del Fòrum per les Terres del Gaià, que aplega tant ecologistes com pagesos, caçadors, excursionistes, artistes i literats, centres d’estudi, universitat, ajuntaments, etc. amb l’horitzó de cercar solucions compartides a problemes comuns d’aquest territori. A partir del treball d’aquest Fòrum neix el projecte del Parc Natural de les Terres del Gaià amb l’anhel d’un riu viu i sanejat que torni a desembocar a la Mediterrània, tot recosint els múltiples espais naturals de la seva conca hidrogràfica ensems les àrees perimetrals d’influèn- cia, inclosos en la seva major part en la Xarxa Natura 2000 europea, així com també la franja marina del seu litoral; un projecte que, després de posar en acord a persones i entitats, veins i usuaris, mitjançant trobades periòdiques arreu dels pobles de les Terres del Gaià, pretén assolir el recolzament i la implicació directa de les administracions i grups polítics els quals poden fer possible la seva consecució. En les Declaracions subsegüents, doncs, acordades en el marc dels successius Fòrums, és postula que cal entendre el riu Gaià com una raó biogeogràfica de cohesió global, tant fau- nística i de flora, com hidrogeològica, històrica i social, i que així, sota aquest escenari, és com possible de garantir un futur sostenible per les Terres del Gaià. 2. APÈNDIX 2.1. declaració de renau. Per les terres del gaiÀ i la seva mar Els qui subscriuen, ens identifiquem pertanyents al territori que drena el riu Gaià, d’an- tuvi terres de frontera de la Marca Hispànica, i altrament, entrat el s. xxi, raó i nexe d’unió d’espais naturals i pobles, de les seves comunitats d’éssers vius, i de les persones que hi viuen i hi treballen. EL FÒRUM PER LES TERRES DEL GAIÀ Toni Bara Resclosa 13.indd 269 6/10/09 11:35:23 Toni Bara 270 Les Terres del riu Gaià, la seva conca, la seva mar, ensems t

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F