Affordable Access

Sudski spor između kapetana Kristofora Moškona i žitelja Pazinske knežije na osnovi sudskog zapisnika od 1. svibnja 1545. godine

Authors
Publisher
State archive in Pazin; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

353 SUDSKI SPOR IZMEĐU KAPETANA KRISTOFORA MOŠKONA I ŽITELJA PAZINSKE KNEŽIJE NA OSNOVI SUDSKOG ZAPISNIKA OD 1. SVIBNJA 1545. GODINE Mag. Robert Kurelić Odsjek za povijest Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Žitelji Pazinske knežije sredinom su šesnaestog stoljeća ustali u obranu svojih prava i privilegija te su pred kralja Ferdinanda iznijeli niz optužbi protiv svog ka- petana Kristofora Moškona. Posebno povjerenstvo ispitalo je pritužbe podanika i u presudi donesenoj 1. svibnja 1545. dalo im za pravo u većini od 66 članka o kojima se odlučivalo. Pored toga što svjedoči o njihovoj ustrajnosti i odlučnosti, sudski spis koji se čuva u Državnom arhivu u Veneciji svjedoči i o brojnim drugim aspektima političkog, društvenog i gospodarskog života u Pazinskoj knežiji. Ključne riječi: Moškon, sudski postupak, Pazinska knežija, zatke, župani, daće, uzurpacije, kolonizacija. Keywords: Moškon, lawsuit, County of Pazin, zatke, župani, taxes, usurpa- tions, colonization. Parole chiave: Mosconi, processo giudiziario, Contea di Pisino, zatke, zupani, tasse, usurpazioni, colonizzazione. Otkad postoji pisana povijest, svjedoci smo brojnih oružanih ustanaka neslobod- nih, poluslobodnih, ali i slobodnih slojeva društva protiv vladajućih hijerarhija, bilo usmjerenih protiv pojedinih lokalnih moćnika ili čak sveukupnog vladajućeg sloja. Već u starom vijeku nalazimo insurekcije (bune) bagauda u Galiji i Hispaniji, u vri- jeme takozvane »krize trećeg stoljeća« koje su po svemu sudeći bile motivirane općim poreznim pritiscima rimske države kao i sve jačim pritiskom latifundista.1 U ranom srednjem vijeku znamenit je takozvani ustanak stellinga, donja dva od tri slobodna sloja među Sasima koje je Karlo Veliki, uz potporu višeg plemstva, nobiles, počeo pretvarati u seljaštvo i ukidati im politička i druga prava koja su uživali u vrijeme poganstva.2 Dok je u visokom srednjem vijeku otpor, a poglavito oružani, uglavnom 1 Juan Carlos SÁNCHEZ LEÓN, Les sour

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments