Affordable Access

Potentie van ruimtelijke watervogelmodellen als beleidsondersteunend instrument

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

posterLTVvogels � Wat is de functie van de Zeeschelde voor watervogels? � Welke kenmerken van het estuarium moeten daarvoor garant staan? � Hoe reageren watervogels op al dan niet antropogene wijzigingen in het estuarium? � Welke onderzoeksstrategie is de meest geschikte om bovenstaande beleidsvragen met een zekere slaagkans te beantwoorden? � Wat zijn de potenties van ruimtelijke watervogelmodellen als beleidsondersteunend instrument? � In welke mate kunnen we op basis van de beschikbare gegevens inschatten welke factoren de aanwezigheid en de verspreiding van watervogels in de Zeeschelde bepalen? � Welke bijkomende informatie hebben we nodig en welke kennis ontbreekt? Potentie van ruimtelijke watervogelmodellen als beleidsondersteunend instrument Gunther Van Ryckegem, Nico De Regge, Erika Van den Bergh Thierry Onkelinx, Dirk Bauwens, Paul Quataert Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Beleidsvragen 1. Methodologische studie1: - Inventarisatie huidige kennis 5 watervogelsoorten obv literatuuronderzoek en expertbevraging - Inventarisatie kennisleemten en mogelijke monitoring- en onderzoekstechnieken (Fig. 1) - Formuleren van een onderzoeksstrategie (Fig. 2) : schaalniveaubenadering met watervogelmodellen als figuurlijke locomotief waaraan deel-aspecten als wagonnetjes hangen. 2. Potentie van ruimtelijke modellen2 - Basismodellen: generalised linear models (glm) beschrijven globale patronen in de dataset (ruimtelijk, temporeel en seizoenaal) en zijn ondersteunend bij interpretatie modelbouw (Figs. 3 & 4). - Modelbouw obv omgevingsvariabelen: linear mixed effect models (lme) evalueren de potentie van ruimtelijke modellen door variabelen te koppelen aan de telgegevens van soorten (Bergeend, Tafeleend, Wintertaling). Stap voor stap worden nieuwe variabelen ingevoerd ifv de beschikbaarheid en kwaliteit van data: temporele variabelen (lineaire, parabolische, kubistische trend, Europese trend, vorstgetal), spatiale variabelen (afstan

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments