Affordable Access

Segon trimestre 1993

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Segon trimestre 1 993 Abans de realitzar una conferencia, taula rodona, escrit ..., hom cal que es documenti sobre el tema a tractar. Aixo és el que fem abans d'escriure aquesta secció del Butlleti; és aleshores quan ens adonem de la diversitat dels valors enregistrats en anys passats. TMA191 TM192 t'190 tm191 tmal92 oscl llm2192 Vd Abril 26-21 18.5 13.3 8.2 5 10.3 91.5 11 Maig 29 22.7 17.8 12.819.6 1018 9.9 501 74 7 Juny 32 27.6123.3 22120.7 16.4 15110 11.2 121168 5 I 1 Com podem observar, les diferencies que hem assenyalat no són pas poc significatives; ara bé, aquest és un fet més que normal, i que, de no produir-se, no tindria sentit que nosaltres estiguéssim butlleti rera butlleti fent un comentari respecte del TEMPS passat. Pel que fa a les temperatures del segon trimestre d'aquest any, no presenten importants fets a destacar; tot i aixo, cal remarcar les temperatures del juny que en termes generals han estat lleugerament superiors a les normals. Un aspecte sobre el qual caldria puntualitzar és el de les temperatures rnaximes i minimes absolutes. Si observem els respectius valors, veurem com en els maxims absoluts s'ha produi't un increment moderat alhora que constant; per altra banda, els minims absoluts han experimentat un augmentsimilarpero molt més exagerat. Aquestdarrerfetsens dubte no és altra cosa que la conseqüencia d'un augment de les temperatures mínimes enregistrades al llarg d'aquesta primavera, que són les responsables de I'increment dels valors termics mitjans, especialment del juny, que han contribuit a encetar la temporada estiuenca de forma avancada. La orecioitació estaciona1 en termes mitians ha estat la orevista oer a aauest periode 153.5ilm2; ara bé, a nivell mensual, Com bé es pot veure, no'ha estai aixi mentre I'abril ha enregistrat valors superiors als normals, en detriment del juny, que ha tingut precipitacions quantitativament inferiors a les normals. Aquest fet sembla no haver-de tenir conseqüencia a nivell global, almeny

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments