Affordable Access

Hvordan involveres ledere aktivt i ledelsesforskning?:En relationel tilgang til studiet af strategisk ledelse

Authors
Publisher
Det Danske Ledelsesakademi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Strategisk ledelse er et fænomen, der for ledere foregår gennem daglige processer og handlinger. Det har betydelige elementer af intuition i sig og bygger i høj grad på erfaring og på tavs viden. Denne side af strategi kan ud fra et konstruktionistisk og relationelt perspektiv kun udforskes gennem et tæt samspil med ledere. Det følgende er derfor en præsentation og diskussion af metodikker i en igangværende undersøgelse af strategisk ledelse i fire virksomheder. Den praktiske fremgangsmåde præsenteres, og der gives casebaserede eksempler på konkrete strategiske ledelsesprocesser. Metodikken bag fremkomsten af disse eksempler er et samarbejde mellem fire virksomhedsledere og os som forskere gennem en række virksomhedsundersøgelser,og efterfølgende diskussioner mellem ledere og forskere.Inspirationen til metodikken er Action Research og socialkonstruktionisme og det fordrer en aktiv medvirken i produktionen af viden fra de involverede ledere, hvor de konkrete undersøgelser i virksomhederne gennem interview, observation og dokumentlæsning giver stof til caseskrivning mellem ledere og forskere, som igen fører til analyser og afklarende diskussioner mellem deltagerne. Dette føres videre til en ny runde undersøgelser i virksomhederne. På den måde følger undersøgelsen dynamiske strategiske processer i de fire virksomheder og har indtil nu været i gang i mere end et år. Resultaterne vil blive en række fortællinger om strategisk ledelse i hverdagen udarbejdet af lederne og forskerne i fællesskab.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F