Affordable Access

CALEB GATTEGNO

Authors
Publisher
Croatian Mathematical Society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

242 at ka 1 8 (2 00 9. /2 01 0. ) b r. 72 cAlEb GAttEGno Tanja Soucie, Zagreb Caleb Gattegno (1911. – 1988.) rodio se u Aleksandriji u Egiptu. S osamnaest godina diplomirao je prirodne znanosti, a tri godine kasnije položio je ispite koji su mu omogućili stjecanje licence za predavanje kemije, fizike i matematike u školama. Godine 1932. u Aleksandriji je osnovao prvi napredni matematički seminar na sveučilišnoj razini. od 1937. do 1945. godine osnovao je i vodio Institut naprednih znanstvenih istraživanja u Kairu. Samostalno se bavio matematikom pa je 1937. godine doktorirao na Sveučilištu u Baselu s radom Les cas essentiellement géodésiques des équations de Hamilton-Jacobi intégrables par séparation des variables. Između 1951. i 1958. godine radio je za UNESCo u Etiopiji. Usporedno je pisao matematičke udžbenike i osmišljavao nove nastavne materijale. Gattegno je oduvijek želio razumijeti način na koji učimo. Istraživao je kako socijalni uvjeti i psihologija utječu na učenje i dinamiku uma, te proučavao ulogu svjesnosti pri učenju. Na osnovi svojih istraživanja 1952. godine doktorirao je psihologiju na Sveučilištu u Lilleu u Francuskoj. Nakon Drugog svjetskog rata Gattegno seli u Englesku gdje predaje na Sveučilištu u Liverpoolu, a zatim na Institutu za obrazovanje Sveučilišta u Londonu. U to je vrijeme osnovao L’Ecole Normale Internationale, Međunarodnu komisiju za proučavanje i izučavanje nastave matematike (International Commission for the Study and Improvement of the Teaching of Mathematics, CIEAEM), Belgijsku udrugu nastavnika matematike, te Udrugu nastavnih materijala za matematiku (danas Englesku udrugu nastavnika matematike). Također je bio urednik časopisa Mathematics Teaching. Caleb Gattegno preveo je radove Piageta i upoznao nastavnike s idejama na polju razvojne psihologije. Nakon 1949. godine počeo se baviti animiranim filmovima iz geometrije (prema idejama Jeana Louisa Nicoletea), promovirajući ovaj žanr jer omogućava di

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F