Affordable Access

Piridinijevi, imidazolijevi i kinuklidinijevi spojevi: toksičnost i protuotrovno djelovanje naspram nervnim otrovima tabunu i somanu

Authors
Publisher
Institute for Medical Research and Occupational Health
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Eksperimentalno Trovanje
 • Imidazolijevi Spojevi
 • Kinuklidinijevi Spojevi
 • Nervni Otrovi
 • Oksimi
 • Organofosforni Spojevi
 • Piridinijevi Spojevi
 • Protuotrovno Djelovanje
 • Soman
 • Tabun
 • Terapisjki Faktor
 • Antidotal Effects
 • Experimental Poisoning
 • Imidazolium
 • Nerve Agents
 • Oximes
 • Organophosphates
 • Pyridinium
 • Quinuclidinium Compounds
 • Soman
 • Tabun
 • Therapeutic Factors
 • Toxicity

Abstract

U ovom su radu opisani toksičnost i protuotrovno djelovanje 32-ju spojeva (antidota) koji su se prema literaturnim podacima pokazali djelotvornima (kada se primijene uz atropin) pri eksperimentalnom trovanju životinja organofosfornim spojevima tabunom i somanom. Terapijski faktor, tj. omjer LD50 organofosfornog spoja u prisutnosti i odsutnosti tih antidota bio je jednak ili veći od 2.0 kada su spojevi testirani na miševima ili štakorima. Predlaže se da se ovi spojevi detaljnije istraže usporedo s konvencionalnim antidotima (PAM-2, HI-6, toksogonin, TMB-4) da bi se vidjelo bi li oni mogli proširiti izbor spojeva koji su danas na raspolaganju u terapiji i prevenciji otrovanja organofosfatima.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F