Affordable Access

D'on surten els aiguats?

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

••••••••••••••••••••••••• 5 D’ON SURTEN ELS AIGUATS? Les riuades a la conca del Gaià. Segles xix-xx Les situacions meteorològiques que poden generar un aiguat fort, amb una consegüent gaianada, són sempre episodis complexos on han de convergir diferents factors favorables. Si se’m permet la comparació, seria com una bona truita de samfaina, on hi juguen el seu paper un munt d’ingredients que s’han de combinar correctament, i la qualitat dels quals serà decisiva pel resultat final. Alguns dels ingredients de la nostra “truita” serien: aire fred a les capes mitjanes de la tro- posfera; aire humit i càlid en superfície; vents de xaloc arran de terra (perpendiculars a la serralada prelitoral); vents de llebeig en altura. Anirem explicant de mica en mica el perquè de cadascun d’aquests factors. Per ploure amb una intensitat notable necessitem que l’aire pugui encabir humitat abans. La temperatura de l’aire condiciona la seva capacitat d’encabir humitat d’una manera exponenci- al… de manera que l’aire fred pot contenir poca humitat i l’aire càlid molta més. Una manera d’exemplificar això ho tenim a l’hivern quan es formen les boires a l’interior. Aquell aire que se satura (no pot contenir més humitat en forma de vapor), i allibera la humitat formant un núvol (la boira) quan s’ha pogut refredar suficientment. Això passa a l’hivern i no pas a l’estiu perquè és molt més fàcil saturar aire fred que calent per la seva capacitat d’encabir humitat. Per tant, ens caldrà disposar d’aire calent, però també d’una aportació d’humitat suficient que generalment vindrà facilitada per un flux de vents marítims. Per anar bé, necessitarem que el mar estigui calent (finals d’estiu, principi de tardor), perquè l’aire que estigui en contacte amb ell parteixi de la temperatura el més alta possible, i per tant pugui ser un contenidor d’humitat màxim. En segon lloc, cal que sobre aquest aire (a uns 5.000 metres d’altura), hi arribi una massa d’aire fred. Qualsevol podrà dir que l’aire a 5.000

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F