Affordable Access

Stop tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i sposób obróbki cieplnej stopu tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie : opis patentowy nr 212336

Authors
Publisher
Politechnika Lubelska
Publication Date

Abstract

Stop o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie do 2452 MN/m2 oprócz tytanu zawiera dodatki pierwiastków Cr, Fe, Si, Mn, Mo i V w ilościach od 1,2% wagowo do 4,5% wagowo każdego z nich. Stop zawiera dodatkowo w swym składzie dodatki pierwiastków takich jak Co i Ta w ilości od 1,5% wagowo do 3% wagowo. Dla uzyskania wysokiej wytrzymałości na rozciąganie tego stopu stosuje się zabieg przesycania polegający na wygrzewaniu go w zakresie temperatur 760°C - 800°C z następującym po nim chłodzeniem w wodzie, zaś po uprzednim przesyceniu tego stopu stosuje się starzenie w zakresie temperatur od 420°C - 440°C w czasie 50 godzin.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments