Affordable Access

"Canigó", cosmos polivalent i fantàstic

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CANIGÓ, COSMOS POLIVALENT I FANTASTIC vegi la muntanya, trepitgí ses congestes que tot I'any blanquegen, baixí al monestir de Sant Marti, coneguí la llegenda del comte Guifre [. . .] sentí parlar i parli d'encantades als pagesos i pastors, de monjos i monestirs a les hnimes piadoses [. . .] i me'n tomi ena- morat del Rosselló (Esborrany d'un prbleg a Canigó, ms. 2433 de la BC) El poema Canigó (1 886), de Jacint Verdaguer, ve subtitulat Llegenda pirenaica del temps de la reconquesta. Els tres elements d'aquest subtítol són la base de la present comunicacib: a) Temps de la reconquesta b) Espai pirinenc c) Llegendari (fora del tempstespai) Que es concreten en aquests tres blocs: I. COMTATS I CENOBIS Apunts historiogrhfics sobre l'alta edat mitjana a Catalunya. 11. MUNTANYES REGALADES Comparances amb el llibre del Dr. Francesc Marés, Historia y miracles de la Sa- grada Imatge de Nostra Senyora de Nuria (1666), com a possible precedent d'al- gunes descripcions verdaguerianes a Canigó. 111. EL MANTELL D'ERMINI Canigó aplega contalles, canqons i llegendes populars; la més remarcable, per- qub Verdaguer hi basa el seu poema, 6s la del mantell d'errnini, que hi propicia la tragb- dia i, també, la implantació d'un món nou. Comtats i cenobis I Ab son germ6,lo comte de Cerdanya, com áliga que á l'áliga acompanya, devalla Tallaferro de Canigó un matí Aquests versos inicials de Canigó ens situen de ple dins I'ambient de feudalis- me medieval que emmarca el poema, sostingut amb uns puntals ben significatius de les dinasties catalanes, la nissaga d'Oliba Cabreta, de la casa comtal de Cerdanya, es- devingut després monjo a Montecassino: Bernat I Tallaferro (970?-1020), comte de Besalú, com a ideal guerrer i polític; Guifré I1 (970?-1050) comte de Cerdanya i Conflent, com a ideal guerrer i eremita; la histbria esmenta com a successor de Ber- nat I Tallaferro el seu fill Guillem el Gras (1020-1052), ja que de fet Gentil, I'heroi trhgic de Canigó, que encarn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments