Affordable Access

Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід

Authors
Publisher
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • L Education (General)
  • Lc Special Aspects Of Education

Abstract

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Житомирський державний університет імені Івана Франка ВОЗНЮК О.В. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 2009 2 УДК 371.2 (09) ББК 11.122 В64 Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка від 27 листопада 2009 року, протокол № 5 РЕЦЕНЗЕНТИ: Васянович Г.П. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділом Львівсь- кого науково-практичного центру професійно-технічної освіти АПН України; Гуревич Р.С. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту математи- ки, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Заброцький М.М. – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри пе- дагогіки і психології Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Хоружа Л.Л. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського міського педагогічного університету імені Б.Г. Грінченка В64 О.В. Вознюк Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергети- чний підхід: Монографія /за ред. проф. П.Ю. Сауха. – Жито- мир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 184 с. ISBN 978-966-485-050-3 У монографії розглядається синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки другої половини ХХ століття. Аналізуються синергетична парадигма пізнання світу, становлення та головні риси педагогічної синергетики – новітньої форми педагогічної рефлексії, яка осмислює, проектує та оптимізує педагогічні системи на основі синергетичних принципів, вивчає відомі педагогічні системи щодо наявності у них синергетичних рис. Адресується науковцям, викладачам, студентам вищих навчальних педагогічних і історичних закладів. УДК 371.2 (09) ББК 11.122 ISBN 978-966-485-050-3

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F