Affordable Access

Castell de Montsoriu: un exemple d'aprofitament dels recursos hidràulics en l'època medieval, El

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EL CASTELL DE MONTSORIU: UN EXEMPLE D'APROFITAMENT DELS RECURSOS HIDRÀULICS EN L'ÈPOCA MEDIEVAL SANDRA PUJADAS* GEMMA FONT* RECURSOS HIDRÀULICS ALS CASTELLS MEDIEVALS Els castells medievals estaven caracteritzats per una triple funciona- litat: centre organitzador i administratiu de la senyoria, plaça militar i residència senyorial. La funció de residència senyorial i centre organitzador de la senyoria estan íntimament lligades, ja que el castell s'estableix com a centre organitzatiu de la mateixa economia feudal. La funció de plaça militar ve determinada pel seu emplaçament, generalment dalt dels cims, amb accés dificultós; són el que anomenem cas- tells roquers, característics durant els segles IX-XII, moment clau del pro- cés de formació del feudalisme, on la violència va jugar un paper decisiu. L'aspecte d'aquests castells era d'una construcció massissa, amb un gran cos central defensat per muralles. El tipus d'armament i estratègia de l'època medieval feia que la manera de rendir un castell fos, la majoria de vegades, per setge. Així, a més d'intentar ser inexpugnable, el castell havia de garantir la supervivèn- cia dels qui s'hi refugiaven el màxim de temps possible: havia de ser auto- suficient. Així, els castells medievals tenen sitges, forns, horts..., però sobretot disposen d'un sistema de captació d'aigües; quan es possible, s'o- bren pous a cadescun dels recintes que seran defensats successivament. ' Membres de l'equip tècnic de les excavacions arqueològiques del Castell de Montsoriu (Arbúcies-Sant Feliu de Buixalleu) 1491 Annals de l'Institut d'Estudis Gironins. Vol. XXXVIII, 1996 - 97 Girona - MCMXCVI • MCMXCVII SANDRA PUJADAS / GEMMA FONT quan no, es construiran cisternes o dipòsits d'aigua. Un bon sistema de recollida i emmagatzematge d'aigua de pluja es feia indispensable en uns castells que, degut a la seva ubicació, no tenien possibilitat de captar aigua subterrània. Una simple cisterna podia ser, estratègicament, més imp

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments