Affordable Access

Zrozumieć leksykografię

Authors
Publisher
Wydawnictwo Naukowe PWN
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Językoznawstwo

Abstract

' **rr H i 10.7001 2005. PAź. 1 5 0 2 . 02 2006 Zrozumieć leksykografię 1 9 rHORIZON] K o l e k c j a L i n g w i s t y c z n a P W N Zrozumieć leksykografię Tadeusz Piotrowski W y d a w n i c t w o N a u k o w e P W N W a r s z a w a 2 0 0 1 Projekt okładki: Karolina Lijklema Redaktor: Jadwiga Kosmulska Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2001 ISBN 83-01-13693-6 Wydawnictwo Naukowe PWN SA ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa tel.: (0-prefiks-22) 6954 321 faks: (0-prefiks-22) 6954 163 e-mail: [email protected] http://www.pwn.com.pl Wydawnictwo Naukowe PW N SA Wydanie pierwsze Arkuszy drukarskich: 15,25 Skład i łamanie: Oficyna Wydawnicza MH. Warszawa Druk ukończono listopadzie 2001 r. Druk i oprawa: Pabianickie Zakłady Graficzne SA Bibi. U A M Spis treści Oprowadzenie ................................................................................................... 9 Zrozumieć leksykografię............................................................................. 11 Konwencje opisu...........................................................................................13 Przytoczenia..........................................................................................13 Odniesienia do literatury................................................................... 13 Bibliografia ................................................................................................. 14 Leksykografia i słownik — wyjaśnienia ogólne..............................................15 Termin słownik w języku polskim.............................................................15 Termin leksykografia w języku polskim .................................................. 18 Wyjaśnienia terminów leksykografia i słownik w słownikach.............21 Leksykografia — rodzaje i definicja......................................................... 23 Leksykografia wśród innych d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments