Affordable Access

Hrvatski bog Miroslav

Authors
Publisher
Initiative of Cultural Studies; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

055. HRVATSKI BOG MIROSLAV Dunja Matic´ 056. Margina Diskurs je naše nasilje nad stvarima. (Foucault, 1994., 132. ) Koje su karakteristike svojstvene onom pojedincu ili onoj skupini koja je prepoznata kao druga? Na koji na- čin mjesto ovlaštenoga uvjetuje stva- ranje diskursa podređenoga? Kako i kojim metodama ga smješta(mo) na margine pretpostavljene strukture? Pod kojim uvjetima bi margina mo- gla prestati biti imenovana i započe- ti samoimenovanje? Hoće li ona tada biti samoreprezentirana? Korišteni termin samoreprezentacija ima jako dobre predispozicije da bude pročitan i preveden kao para- doksalan. Naime, ukoliko se reali- zira mogućnost pojedinca ili skupne za samostalnim reprezentiranjem, to reprezentiranje gubi svoga posred- nika. Izostavlja upravo ono re – koje podrazumijeva uvođenje eleme- nata opet i nanovo posredničkom interpretacijom; u drugom mediju ili drugim metodama. Ono postaje prezentiranje, ali upravo samopre- zentiranje, samopredstavljanje i samoartikulacija. Samoartikulacija se ostvaruje u onom trenutku kada se pojedinac ili skupina izbore za mjesto u jeziku. Mogućnost samoartikulacije nuž- no pretpostavlja moć. Zaposjedanje prostora govora karakteristika je strategičara koji određuje hipertro- fiju željenih obilježja, jednako kao što koordinira prilikama cenzure neželjenih informacija i sadržaja. Određuje adekvatne medije pre- nošenja poruka i kontrolira silni- ce moći unutar zadane strukture. Centar određuje proizvodnju dis- kursa, unutar kojega se primje- njuju sljedeće metode: forma izlaganja, retoričke sposobnosti, odgovarajuća terminologija i standard dodjeljivanja uloga. Svi navedeni očituju se unutar stra- teški determiniranoga i egzaktno ideološki usmjerenoga/obliko- vanoga govora. Proizvodnju diskursa u svakom društvu kontrolira, selekcionira, organizira i redistribuira stano- viti broj procedura. (Foucault, 1994., 116.) Margina i centar determinirani su izostankom ili posjedova- njem

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F