Affordable Access

Het Nieuw Visscherijblad 28 november 1947

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Marine Fisheries
  • Ane
  • Belgium

Abstract

P R I JS : 2 FR. V ER SC H IJN T E L K E V R IJD A G VISSCHERIJBLAD V\t\\^ \/V\/VU\\VU\VmVVWVU\AA\\\OA'U \^\\\VVVmVVVV\VVV\VVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVUVVVVV Redactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44 Oostende — P.C.R. S. BOLLINNE 41 89.87 1 M 1.38 14.022 D 2.24 14.483 W 3.12 15.474 D 4.27 16.515 V 5.37 18.046 z 6.55 19.27 7 z 8.26 20.378 M 9.10 21.359 D 10.01 22.2510 W 10.46 23.0711 D 11.24 23 4312 V — 12.0113 Z 0.19 12.3714 z 0.56 13.1115 M 1.32 13.4616 D 2.08 14.2117 W 2.47 15.0118 D 3.31 15.5019 V 4.18 16.3120 Z 5.07 •17.2921 z 6.07 18.3222 M 7.13 19.3923 D 8.16 20.4124 W 9.15 21.3725 D 10.03 22.2526 V 10.49 23.1227 Z 11.31 23.5428 z — 12.1829 M 0.40 13 0330 D 1.31 13.5531 W 2.26 14.46 Berekend volgens het officieele uur van GremirichVVVVVVVVVVVVVVVVVV»» »»»> » » » - > Wetenschap- Nijverheid - Handel kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A A AAA A A A AA AAAAA A A AA A A A A A A A A A A A.IAAA AAAA A A.VA .tAA A A /V A A A A A A A A ABO NNEM ENTEN : Binnenland: 1 jaar: lO O fT i i j TF,‘ **r 72523 Nederland: 12 gulden. VHVVVVVVU\Ua\VUVVUVVV\VmVUVVVVVVVVVVVVVU VVVVVVVVVVU^ VVVVVVVVVVV VWWWVWWVWVWWWVW VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WV\WV\ vWVVVVVV\VVVVWVWVVVVVVVV\VV\\\VVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\V\\t^ \ vVVVA V\VvVVV\ vVVVU\\\Vt (INGEZONDEN) Onze Uitvoer naar Frankrfk K erstfeest en Nieuwjaarsdag: vcor cnze oude Zeelieden op Godtschalck W IE G E E F T ONS EEN G ESC H EN K ? Zoals we in ons vorig nummer meldden, zal een b jzonder krach t- Demeester J . en P., Zeebrugge Soete Albert, Blankenberge Savels Leon, HeistIn verband met Uw hoofdartikel belast met de algemene leiding l ' ° t «Onze U itvoer naar Frankrijk» ver- te veel de deelnemers in de totale inspanning door ons blad gedaan wor D eclerckH enri, Oostende schenen in Uw nummer van 14-11-47 onwetendheid aangaande z ijn w er­ en gevolg gevende aan de aanhef van king; het omsluierde alles met een dit artikel veroorloven w ij ons, U on- ; nevel van geheimzinnigheid, die er 1 ste lig n iet naar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments